Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2014

lifeislife

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia (...)

— Biblia (Księga Wyjścia 20, 4-5)

November 07 2013

lifeislife
lifeislife
Nie ma mnie
Reposted frompsychob psychob viaatheism atheism

October 27 2013

lifeislife
Religious apologists complain bitterly that atheists and secularists are aggressive and hostile in their criticism of them. I always say: look, when you guys were in charge, you didn’t argue with us, you just burnt us at the stake. Now what we’re doing is, we’re presenting you with some arguments and some challenging questions, and you complain.
— A.C Grayling
lifeislife

October 26 2013

lifeislife
9943 88e3
Tags: humor varia
Reposted fromlukensz lukensz viazvierz zvierz

October 17 2013

lifeislife
"Co zrobić żeby wyjść za bogatego faceta?" - Materialistki, Volantification.pl

October 09 2013

lifeislife
Kiedy tłumaczyłem na rosyjski książkę o tarocie i doszedłem do karty, która nazywa się „Kochankowie”, przeczytałem na niej coś, co bardzo mnie poruszyło: „Jedyną naszą wolnością na Ziemi, w tym bardzo mocno uwarunkowanym świecie, jest wybór partnera do miłości”. Faktycznie – możemy uprawiać seks z każdym, kogo wybierzemy. Innej wolności nie mamy. Musimy chodzić do przedszkola, do szkoły, na uczelnię, do pracy. Bardzo możliwe, że religia zawsze tak mocno walczyła z seksem, ponieważ seks jest luką, dzięki której nie daje się do końca kontrolować człowieka. Na czym polega władza? Na kontroli. A w seksie wszyscy są równi, wszyscy mogą mieć takie samo przeżycie. To, że człowiek ma władzę czy pieniądze, nie oznacza, że jest lepszym kochankiem. Miłości ani orgazmu nie kupisz. Seks, orgazm to jedyna sfera wolności, którą człowiek ma w otaczającym go świecie. A wolność jest największym pragnieniem człowieka. Bo wolność to radość, spokój, rozluźnienie. To ona daje prawdziwe poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że nasze życie na Ziemi ma sens.
— Fragment książki „Gdzie mieszka seks?”, Wydawnictwo Czarna Owca

October 02 2013

lifeislife
7374 7e8d 500
Reposted from0mega 0mega viaatheism atheism
lifeislife
0413 bd46
Tato patrz!
Reposted fromraczkowski raczkowski
lifeislife
9781 2e2d 500
Reposted fromzvierz zvierz viatheworstnightmare theworstnightmare
lifeislife
Oficjalny facebook Marka Raczkowskiego.

September 26 2013

lifeislife
Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.
— Jezus, Apokalipsa 3, 15-16
lifeislife

Dogmat o nieomylności papieża?

"(...) Biblia jest ponoć świętą księgą, zesłaną z niebios przez Boga. Jednocześnie papieże przez lata tworzyli dogmaty jawnie z Biblią sprzeczne. Następnie Pius IX oznajmił, że stanowiska papieży w kwestiach wiary są święte, nieomylne, płyną prosto od Boga. W takim razie należałoby uznać, że widocznie Bóg się wielokrotnie pomylił podczas dyktowania Biblii i teraz zsyła nam korekty przez papieży. Trochę to naciągane, nieprawdaż? (...)"
lifeislife
lifeislife

Popatrz w lustro - Jezus i Horus

"Jeśli jesteś osobą wierzącą w to, że Kościół Katolicki przekazuje naukę o człowieku, który był Synem Bożym, który faktycznie istniał i przyszedł by nas zbawić, popatrz w lustro i zastanów się czy naprawdę nie niepokoi cię fakt, że biografia Jezusa z Nazaretu jest zadziwiająca podobna do biografii boga z mitologii egipskiej, Horusa."
lifeislife

Ateista o śmierci. Memento mori

"(...) Uważam, że świadomość nieuchronności śmierci i tego, że jest ona ostatecznym końcem mojego "ja", sprawia, że bardziej doceniam życie, każdą jego chwilę, jego przygodność, nietrwałość, aż chciałoby się użyć słowa cud. Bo to jest piękne w naturze, że z jednej strony prawdopodobieństwo pojawienia się na świecie mojej osoby w odniesieniu do ilości zdarzeń, które przez wieki do tego prowadziły, jest znikome, a z drugiej strony poniekąd musiałem się pojawić (...)"
Tags: wiara ateizm
lifeislife

Żyj zamiast walczyć z życiem

"Czy można choć na chwilę przestać się poruszać? Być obiektywnie w miejscu? Tylko w umownych układach odległość między punktami może być zachowana. Ale wszechświat się porusza. Wszystko się porusza. Zatem wszelka stałość jest subiektywna, umowna. Możemy się umówić, że pewne rzeczy, pewne układy są stałe, zjawiska i rzeczy niezmienne. Jednak nie zmienia to natury rzeczywistości. To, że Mikołaj Kopernik odkrył heliocentryzm wcale nie znaczy, że w istocie "wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię". Jednak w świadomości ówczesnych Ziemia faktycznie zaczęła krążyć wokół Słońca."
Tags: buddyzm
lifeislife

Niereligijna duchowość

"Osoby propagujące sceptycyzm religijny, przyznające się do agnostycyzmu, ateizmu, bezwyznaniowości, są często oceniane jako osoby mało uduchowione. Kojarzone są z obrazem człowieka, który zamiast uczuć i wartości duchowych ceni "mędrca szkiełko i oko". Być może niejednokrotnie nie jest to obraz przekłamany, lecz nie może to być zasadą oceniania ludzi. Są przecież także osoby wierzące, które poza kwestiami religijnymi mają bardzo rozumowe podejście do świata. W tym tekście chciałbym pokazać, że świat bez bogów, religijnych nakazów moralnych, bez wiary w moce nadprzyrodzone, też może być ciekawy i pełen wartości duchowych."
lifeislife

Ateizm i wiara

"(...) Nie widzę związku między dopuszczeniem możliwości istnienia istoty wyższej, a wyznawaniem jakiegoś kultu, który narastał w jakimś zakątku świata i ogólnie rzecz biorąc daje się wytłumaczyć przy pomocy antropologii i pokrewnych dziedzin wiedzy. Tym bardziej nie widzę argumentów, które w prosty sposób wynikałyby z dopuszczenia istnienia Boga, i które w związku z tym nakazywałyby ludziom postępować w określony sposób (i narzucać te zachowania innym). W ten sposób można uzasadnić jakiekolwiek postępowanie, a to jest niebezpieczne (...)"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl